Vem Ska Tro På Mig?

World Childhood Foundation

Rapporten visar på omfattande sexuella övergrepp och kränkningar mot barn på svenska statliga ungdomshem – platser som är avsedda att vara trygga för unga med omfattande psykosocial problematik. Kunskapen om att barn utsätts för sexuella övergrepp på SiS har funnits länge. Bara förra året kom granskningar från Institutionen för vård och omsorg (IVO), Justitieombudsmannen (JO) och Statskontoret som alla visade på stora brister inklusive våld och sexuella övergrepp. Genom rapporten “Vem ska tro på mig?” görs det för första gången en systematisk kartläggning av sexuella övergrepp mot barn i statlig tvångsvård.

Dokumentation från SiS och IVO mellan 2019 och 2022 visar på fem inrapporteringar i månaden av sexuella kränkningar eller övergrepp från personal. Det finns dokumentation om sexuella övergrepp vid alla ungdomshem, utom ett, som nästan uteslutande handlar om manlig personal som utsätter omhändertagna flickor. I rapporten sammanställs även rättsfall från de senaste fem åren. I genomsnitt har en SiS-anställd per år dömts för våldtäkt mot ett placerat barn. I rapporten beskrivs också ett tydligt mönster där barnens egna uppgifter om sexuella övergrepp stannar inom SiS, trots att de enligt lag ska anmälas till åklagare och IVO. 

 

Vem ska tro på mig?