Ghidul de suport pentru implementarea practică a Managementului de caz în domeniul protecției copilului

Changing the Way We Care

Ghidul de suport pentru implementarea practică a Managementului de caz în domeniul protecției copilului este destinat angajaților structurilor teritoriale de asistență socială. Ghidul oferă un cadru pentru aplicarea Managementului de caz (MC) în domeniul protecției copilului. Ghidul MC detaliază rolurile și responsabilitățile managerului de caz; stabilește obligațiile membrilor echipei multidisciplinare și descrie modul în care interacționează diferite organizații și specialiști pentru a asigura bunăstarea copilului; promovează o terminologie standard; prezintă procesele și etapele care trebuie parcurse atunci când se lucrează asupra cazurilor. În Ghid sunt prezentate principiile ce ghidează în practică munca părților implicate în procesul de MC. De asemenea, documentul oferă îndrumări importante privind modalitatea de cartografiere a serviciilor și resurselor existente și procedura de management al informației colectate în procesul de evaluare și implementare a planului individual de asistență.

Acest ghid a fost elaborat de AO „Parteneriate pentru fiecare copil” în colaborare cu Ministerul Muncii și Protecției Sociale, în cadrul Inițiativei Changing The Way We Care℠ (CTWWC).

File