Budowanie odporności w usługach społecznych poprzez zarządzanie popytem: STRESZCZENIE

European Social Network (ESN)

Niniejsze streszczenie sprawozdania pt. “Budowanie odporności w usługach społecznych poprzez zarządzanie popytem” publikowane jest jako wynik dorocznego spotkania grupy roboczej ds. odporności i transformacji usług społecznych w ramach Europejskiej Sieci Społecznej (ESN), które odbyło się w 2023 roku. Aby uzyskać całkowity wgląd w kwestię zarządzania popytem w usługach społecznych, wraz z wykresami, danymi oraz przykładowymi czynnikami występującymi w całej Europie, jak również ramowymi podstawami zarządzania popytem stworzonymi w oparciu o konkretne przypadki i umożliwiającymi zbudowanie odpornych usług społecznych, należy zapoznać się z pełnym sprawozdaniem.

Zobacz Pełny Briefing

File