КЛЮЧОВІ МІРКУВАННЯ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ: Реагування на виклики у сфері опіки та догляду за дітьми в умовах війни в Україні

The Ukraine Children's Care Group

МЕТОЮ ЦЬОГО ДОКУМЕНТУ З РЕКОМЕНДАЦІЯМИ є надати певну рамку для підтримки фахівців-практиків і посадовців, відповідальних за вироблення політики у сфері опіки та піклування над дітьми, як в Україні, так і в країнах, які приймають біженців, у рамках заходів реагування, що стосуються опіки та догляду за дітьми в контексті України у відповідності до міжнародних стандартів і належної практики у сфері опіки та піклування та забезпечення альтернативних форм догляду.

Цей документ не спрямований на підтримку комунікації та не надає докладний інструментарій. Це лише відправна точка в окресленні ключових рекомендацій для усвідомленого вироблення стратегічних пріоритетів, розроблення програм, першочергових заходів та зусиль з відстоювання інтересів у цій сфері для політиків, донорів та інших ключових заінтересованих сторін.

Кожен розділ складається з ключових міркувань та рекомендацій, які стосуються різних ситуацій, у яких опиняються діти, зокрема це стосується дітей, позбавлених батьківського; дітей, які мають ризик розлучитися з сім’єю; дітей, які перебувають в умовах альтернативного догляду або нещодавно вийшли з такого догляду, в тому числі дітей, евакуйованих з. інтернатних закладів та переміщених усередині країни чи за кордон. У кожному розділі діти розглядаються як в контексті біженців, так і в контексті внутрішньо переміщених осіб. Крім цього є діти, чиє становище поєднує кілька різних аспектів вразливості, що впливають один на одного, наприклад, це діти з інвалідністю, діти – представники етнічних меншин, зокрема ромів, діти – громадяни третіх країн.

Як рамковий документ, дані рекомендації можна використовувати для виокремлення найбільш релевантних аспектів, а також адаптувати для конкретних аудиторій. Представлені рекомендації зібрані тут разом, щоб забезпечити всеохопний підхід як до створення програм, так і до відповідних зусиль щодо відстоювання інтересів у сфері опіки та піклування над дітьми.


Оскільки ми постійно аналізуватимемо та враховуватимемо досвід початкового етапу реагування, а також подальшу еволюцію відповідних заходів, даний документ буде предметом постійного уточнення та вдосконалення. Ми запрошуємо вас ділитися досвідом і надавати зворотний зв’язок, що допомагатиме нам удосконалювати представлені в цьому документі рекомендації та забезпечувати їх актуальність та контекстуальну релевантність. Будь ласка, надсилайте зворотний зв’язок на електронну адресу contact@bettercarenetwork.org.

 

File