Anexă la Nota tehnică inter-instituțională privind Protecția Copiilor În Perioada Pandemiei De Covid-19: Copiii Și Îngrijirea Alternativă

Better Care Network, The Alliance for Child Protection in Humanitarian Action, and UNICEF and Inter-agency Task Force

INTRODUCERE

Acest document de însoțire a Notei tehnice inter-instituționale privind Protecția copiilor în perioada pandemiei de COVID-19: Copiii și îngrijirea alternativă oferă sfaturi utile pentru promovarea implicării și participării tuturor părților interesate, care este esențială pentru asigurarea continuității serviciilor pentru copii. Sectorul de îngrijire cuprinde o gamă largă de părți interesate, inclusiv copii, tineri, familii, guverne, societatea civilă, donatori și alții. Acest document prezintă abordările principale ale măsurilor de răspuns, fiind adresate următoarele aspecte:

  • Implicarea copiilor, familiilor, tutorilor și comunităților, inclusiv a liderilor religioși

  • Lucrul la nivel intersectorial și cu guvernele

  • Colaborarea cu donatorii

 

View English version here.

File