FINANȚAREA SERVICIILOR SOCIALE PENTRU COPII ȘI FAMILII ÎN CONTEXTUL AGENDEI DE ASOCIERE REPUBLICA MOLDOVA-UNIUNEA EUROPEANĂ. Ediția 2023: Finanțarea sistemului de protecție și îngrijire alternativă a copiilor

Changing the Way We Care

Conferința internațională “Finanțarea serviciilor sociale pentru copii și familii în contextul Agendei de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană” este un eveniment anual organizat sub egida Parlamentului Republicii Moldova în colaborare cu Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Conferința vizează implicarea reprezentanților autorităților publice centrale și locale, a societății civile, a sectorului privat și mediului academic, precum și a experților internaționali, organizații care colaborează pentru identificarea provocărilor și asigurarea unei finanțări publice adecvate în vederea consolidării familiilor și sistemului de protecție a copiilor, precum și formularea soluțiilor pentru depășirea acestor provocări. Prima conferință anuală a fost organizată în perioada 20-21 iunie 2023 și s-a axat pe finanțarea serviciilor pentru consolidarea familiilor și protecția copiilor rămăși fără îngrijire părintească, inclusiv redirecționarea fondurilor de la îngrijirea copiilor în instituții rezidențiale către îngrijirea de tip familial, în conformitate cu politica națională și cu angajamentele asumate de Republica Moldova prin Agenda de Asociere la Uniunea Europeană.

Conferința a întrunit peste 200 de participanți din Republica Moldova și alte țări responsabili de promovarea reformelor în domeniul protecției și îngrijirii copiilor. Conferința a fost organizată cu asistența și suportul financiar al USAID, Fundației MacArthur, Fundației GHR prin intermediul inițiativei Changing the Way We Care (CTWWC), și cu suportul UNICEF și a Băncii Mondiale.

Also see:

 

File