În Perioada Pandemiei de COVID-19: Copiii și îngrijirea alternativă

Better Care Network, The Alliance for Child Protection in Humanitarian Action, and UNICEF and Inter-agency Task Force

INTRODUCERE

Datele empirice în urma izbucnirii epidemiilor precedente de boli infecțioase indică că riscurile existente privind protecția copiilor sunt amplificate, iar altele noi apar în rezultatul epidemiei, inclusiv datorită consecințelor socio-economice ale măsurilor de prevenție și control. Unii copii sunt expuși unui risc sporit în aceste circumstanțe, în special cei lipsiți de îngrijirea parentală/în familie, cei expuși riscului de a fi separați de familie, cei aflați în îngrijire alternativă și cei care au părăsit recent serviciile de îngrijire alternativă.

Scopul acestei Note Tehnice este de a sprijini specialiștii din domeniul protecției copilului și funcționarii Guvernului în a reacționa imediat la îngrijorările privind protecția copilului, cu care se confruntă copiii expuși riscului de a fi separați de familie sau cei aflați în îngrijire alternativă în perioada pandemiei de COVID-19. Nota a fost elaborată de un Grup operativ inter-instituțional de practicieni specializați în protecția și îngrijirea copilului și se bazează pe Nota tehnică: Protecția copiilor în perioada pandemiei de coronavirus, elaborată de Alianța pentru Protecția Copilului în Acțiuni Umanitare și are la bază standardele și practica internațională privind îngrijirea și protecția copiilor.


This Technical Note will be updated in light of the fast changing situation.  It will be part of a series of tools developed to address more specific aspects of children's care in the context of the pandemic as needs for further guidance or resources are identified. 

As you use and disseminate this Technical Note, please share with us any feedback you may have on this document

Feedback could be related to revision of existing text or information gaps. The purpose of this feedback form is to help the Task Force when updating the technical note or identifying other guidance needed. Please be as specific as possible in your feedback to support integration in the next version. 

 

View the English version here.

View the annex document (in Romanian) here.

File