ЗАКРИЛА ЗА ДЕЦАТА ПО ВРЕМЕ НА ПАНДЕМИЯТА ОТ КОВИД-19: Деца в алтернативна грижа

Better Care Network, The Alliance for Child Protection in Humanitarian Action, and UNICEF and Inter-agency Task Force

УВОД

Данни от предишни епидемии от инфекциозни болести сочат, че съществуващите рискове свързани със закрила на детето се увеличават и възникват нови в резултат от епидемията, както и от социални и икономически ефекти от мерките за превенция и контрол. Някои деца са в по-голям риск при тези обстоятелства, особено тези без родителска/семейна грижа, в риск от разделяне от семейството, в алтернативна грижа и такива, които скоро са напуснали алтернативната грижа.

Целта на тази „Специализирана информация“ е да подпомогне работещите в сферата на закрила на детето и правителствените служители в незабавния им отговор на проблемите, пред които се изправят децата, които са в риск от разделяне със семейството или в алтернативна грижа по време на пандемията от Ковид-19. Документът е разработен от междуведомствена работна група от специалисти в закрила и грижа за детето и допълва „Специализирана информация: ЗД по време на пандемия от коронавирус“, разработена от The Alliance for Child Protection in Humanitarian Action и е основана на международните стандарти и практика по грижа и закрила на децата1.


View the Bulgarian translation of the accompanying 'key approaches' annex here.

This Technical Note will be updated in light of the fast changing situation.  It will be part of a series of tools developed to address more specific aspects of children's care in the context of the pandemic as needs for further guidance or resources are identified. 

As you use and disseminate this Technical Note, please share with us any feedback you may have on this document

Feedback could be related to revision of existing text or information gaps. The purpose of this feedback form is to help the Task Force when updating the technical note or identifying other guidance needed. Please be as specific as possible in your feedback to support integration in the next version. 

View the English version of the Technical Note here.

File