Ukraine Response

This section includes resources, news and other key documents related to children's care in the context of the current humanitarian crisis affecting Ukraine and surrounding countries. This section is updated daily.

News


Featured Resources


Related Tools and Guidance


Country Care Snapshot


Events


Other Resources

Displaying 1 - 10 of 122

The Ukraine Children's Care Group,

The aim of this guidance document is to provide a framework to support child protection practitioners and policymakers working both inside Ukraine and in host countries to implement responses related to children’s care in the context of Ukraine in line with international standards and good practice on children’s care and the provision of alternative care.

Interagency Statement,

Adopcja międzynarodowa nie powinna być realizowana w trakcie lub bezpośrednio po sytuacji kryzysowej. Pozostając w zgodzie z decyzją rządu Ukrainy o zawieszeniu adopcji międzynarodowych, wzywamy państwa przyjmujące, organy międzynarodowe i organizacje humanitarne do przyjęcia zharmonizowanego podejścia i wprowadzenia moratorium na przysposobienie międzynarodowe dzieci z Ukrainy. Zgodnie z powszechnie przyjętą zasadą dotyczącą obowiązków państw wynikających z prawa międzynarodowego, w sytuacjach kryzysowych, takich jak konflikt zbrojny, adopcja nie jest właściwym działaniem wobec dzieci pozbawionych opieki. Dzieci, które zostały rozdzielone z rodzicami w trakcie kryzysu humanitarnego, nie można uznać za osierocone. Do czasu ustalenia, co się stało z jego rodzicami lub innymi bliskimi krewnymi, każde dziecko rozdzielone z opiekunami należy traktować jako posiadające żyjących krewnych bądź opiekunów prawnych, a co za tym idzie – niepotrzebujące adopcji.

Interagency Statement,

Міждержавне усиновлення не слід починати під час або відразу після надзвичайної ситуації. Відповідно до призупинення українським урядом міждержавного усиновлення ми закликаємо держави прийому, міжнародні організації й гуманітарні установи застосувати гармонізований підхід і закликати до мораторію на міждержавне усиновлення дітей із України.

Interagency Statement,

During emergencies, such as conflict, it is a well-accepted principle of States’ obligations under international law that adoption is not an appropriate response for unaccompanied and separated children. This is a joint call for a moratorium on intercountry adoption in response to the conflict in Ukraine. In line with the Ukrainian Government’s suspension of intercountry adoption, the joint statement urges receiving States, international bodies, and humanitarian agencies to adopt a harmonised approach and call for a moratorium on intercountry adoptions from Ukraine.

Office of the High Commissioner for Human Rights,

The Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR) produces an extensive range of publications and e-products on a variety of human rights-related subjects. This broad portfolio provides information of interest to governments, national institutions, civil society, academia, the general public and the media, among other stakeholders. OHCHR publications and e-products aim to increase knowledge and raise awareness about human rights and fundamental freedoms, and to publicize ways of promoting and protecting them worldwide. They also seek to encourage debate on topical human rights issues under discussion at the United Nations.

Catholic Relief Services ,

This training has been designed for social workers in Moldova who are working with foster families caring for unaccompanied and separated children and adolescents who have fled the crisis in Ukraine.

Family for Every Child,

In this workshop Family for Every Child members Flüchtlingsrat Niedersachsen (The Refugee Council of Lower Saxony, Germany), Programma Integra (Italy) and METAdrasi (Greece) share their experience around supporting unaccompanied minors, with For Our Children (FoC) in Bulgaria. They share top tips with FoC as they navigate the arrival of unaccompanied minors fleeing the conflict in Ukraine, and find ways to support them.

IOM, UN Women ,

Since the onset of the war in Ukraine, a number of people fleeing from Ukraine to neighbouring countries has been observed. This report presents findings based on cumulative and daily registrations, by the General Inspectorate for Border Police (GIBP), since 24 February 2022 onwards, of movement flows of Ukrainian refugees and third-country nationals (TCNs) entering from Ukraine to the Republic of Moldova from all Border Crossing Points (BCPs) and exiting the country from all BCPs, towards Romania and towards Ukraine, as well as via flights. In addition, it presents data on those who entered since 24 February and are still present in the country.

Catholic Relief Services,

Це керівництво складено таким чином, щоб забезпечити базове розуміння того, як надавати першу психологічну допомогу в умовах надзвичайного стану. Воно засноване на Керівництві Всесвітньої організації охорони здоров'я з надання першої психологічної допомоги для працівників, які працюють на місці (2011), та було адаптоване спеціально для надання допомоги біженцям з України в умовах Молдови.

Catholic Relief Services,

Această instruire a fost concepută pentru asistenții sociali din Moldova care lucrează cu asistenții parentali profesioniști care au în plasament copii și adolescenți neînsoțiți și separați, veniți aici din cauza crizei din Ucraina.