Raport 1: Analiza de situație cu privire la îngrijirea copiilor în Republica Moldova

Changing the Way We Care

Scopul analizei de situație a copiilor din Republica Moldova, cu accent pe copiii vulnerabili și prevenirea separării de părinți, este de a oferi o imagine completă a situației lor actuale, inclusiv în urma efectelor pandemiei COVID-19 și care să servească elaborării de recomandări concrete cu privire la o serie de decizii bazate pe probe, pe care statul dar și actorii societății civile au nevoie să le ia și, ulterior, să le implementeze, pentru a îmbunătăți situația grupurilor celor mai vulnerabile, precum și pentru a eficientiza sistemul de îngrijire alternativă a copilului din Republica Moldova.

Tot în engleză


Citiți celelalte rapoarte:

Raport 2: Formarea forței de muncă

Raport 3: Cartografierea serviciilor sociale pentru copii și familii

Raport 4: Managementul de caz

Raport 5: Cunoștințe, Atitudini și Practici privind Reintegrarea și Prevenirea Separării Copiilor

Raport 6: Reintegrarea Copiilor din Instituțiile Rezidențiale

Raport 7: Evaluările Copilului

Raport 8: Analiză a Cadrului Normativ și a Mecanismului de Finanțare

File