Raport 6: Analiza rapoartelor de cercetare cu privire la reintegrarea copiilor din instituțiile rezidențiale Din republica moldova

Changing the Way We Care

Scopul studiului este de a identifica o serie de informații relevante cu privire la factorii de succes și cei de risc în procesul de reintegrare familială, necesare pentru a formula recomandări care să contribuie la decizii bazate pe probe în îmbunătățirea acestui proces, prin prisma inițiativei CTWWC.

Tot în engleză


Citiți celelalte rapoarte:

Raport 1: Analiza de situație cu privire la îngrijirea copiilor

Raport 2: Formarea forței de muncă

Raport 3: Cartografierea serviciilor sociale pentru copii și familii

Raport 4: Managementul de caz

Raport 5: Cunoștințe, Atitudini și Practici privind Reintegrarea și Prevenirea Separării Copiilor

Raport 7: Evaluările Copilului

Raport 8: Analiză a Cadrului Normativ și a Mecanismului de Finanțare

File