Raport 8: Raport de analiză a cadrului normativ și a mecanismului de finanțare a sistemului de îngrijire alternativă în Republica Moldova

Changing the Way We Care

Analiza actelor normative de reglementare a serviciilor sociale şi a finanțării acestora a fost realizată cu scopul de a elabora recomandări practice privind îmbunătățirea cadrului normativ și a mecanismului de finanțare a serviciilor sociale de prevenire a separării copilului de familie și a celor de îngrijire alternativă.

Tot în engleză


Citiți celelalte rapoarte:

Raport 1: Analiza de situație cu privire la îngrijirea copiilor

Raport 2: Formarea forței de muncă

Raport 3: Cartografierea serviciilor sociale pentru copii și familii

Raport 4: Managementul de caz

Raport 5: Cunoștințe, Atitudini și Practici privind Reintegrarea și Prevenirea Separării Copiilor

Raport 6: Reintegrarea Copiilor din Instituțiile Rezidențiale

Raport 7: Evaluările Copilului

File