Raport 2: Evaluarea situației privind formarea profesională inițială și continuă a personalului din domeniul protecției copilului și familiei în Republica Moldova

Changing the Way We Care

Scopul evaluării sistemului de formare profesională inițială și continuă a personalului din domeniul protecției copilului și familiei din Republica Moldova este de a contribui la consolidarea acestuia în baza celor recente dezvoltări programatice, legislative și metodologice la nivel național și internațional, cât și să contribuie efectiv la sporirea calității prestării serviciilor pentru copiii și familiile vulnerabile prin creșetrea competențelor profesioniștilor din sistem. Pentru realizarea acestui scop au fost stabilite următoarele obiective:

  • Analiza situației privind organizarea și funcționarea sistemului de formare profesională inițială și continuă a personalului din domeniul protecției copilului și familiei;
  • Cartografierea programelor de instruire existente pentru diferite grupuri de profesioniști din domeniul protecției copilului și familiei;
  • Determinarea punctelor forte și a lacunelor privind organizarea și funcționarea sistemului de instruire inițială și continuă pentru diferite grupuri de profesioniști din domeniul protecției copilului și familiei.

Tot în engleză


Citiți celelalte rapoarte:

Raport 1: Analiza de situație cu privire la îngrijirea copiilor

Raport 3: Cartografierea serviciilor sociale pentru copii și familii

Raport 4: Managementul de caz

Raport 5: Cunoștințe, Atitudini și Practici privind Reintegrarea și Prevenirea Separării Copiilor

Raport 6: Reintegrarea Copiilor din Instituțiile Rezidențiale

Raport 7: Evaluările Copilului

Raport 8: Analiză a Cadrului Normativ și a Mecanismului de Finanțare

File