Raport 4: Analiza practicilor existente la nivel național și - Internațional în managementul de caz

Changing the Way We Care

Obiectivele revizuirii MC sunt de a aduce MC în conformitate cu cele mai recente dezvoltări legislative și metodologice, cu bunele practici globale și a spori calitatea prestării serviciilor, inclusiv a consolida participarea activă a copiilor și familiilor în proces. Modalitatea de revizuire a MC presupune cercetarea documentară a ghidurilor, standardelor de calitate și manualelor privind MC existente în Republica Moldova și în alte țări, identificarea punctelor forte și lacunelor MC aplicat în Republica Moldova de către un grup de lucru constituit în acest scop și alcătuit din prestatori de servicii, organizații neguvernamentale și mediul academic, evaluarea MC aprobat de Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei în baza unui cadru de evaluare elaborat de CTWWC și elaborarea recomandărilor de revizuire a MC.

Tot în engleză


Citiți celelalte rapoarte:

Raport 1: Analiza de situație cu privire la îngrijirea copiilor

Raport 2: Formarea forței de muncă

Raport 3: Cartografierea serviciilor sociale pentru copii și familii

Raport 5: Cunoștințe, Atitudini și Practici privind Reintegrarea și Prevenirea Separării Copiilor

Raport 6: Reintegrarea Copiilor din Instituțiile Rezidențiale

Raport 7: Evaluările Copilului

Raport 8: Analiză a Cadrului Normativ și a Mecanismului de Finanțare

File