Raport 7: Rezumatul constatărilor din evaluările copilului în șase instituții rezidențiale

Changing the Way We Care

Scopul evaluării individuale a 184 de copii din șase instituții rezidențiale este de a obțineinformația actualizată privind indicatorii demografici și situația socială, educațională,psihologică și medicală a copiilor plasați în instituțiile rezidențiale pentru a planificareintegrarea lor în mediu familial și/sau pregătirea pentru tranziție de la servicii deîngrijire de tip rezidențial la îngrijire de tip familial.

Tot în engleză


Citiți celelalte rapoarte:

Raport 1: Analiza de situație cu privire la îngrijirea copiilor

Raport 2: Formarea forței de muncă

Raport 3: Cartografierea serviciilor sociale pentru copii și familii

Raport 4: Managementul de caz

Raport 5: Cunoștințe, Atitudini și Practici privind Reintegrarea și Prevenirea Separării Copiilor

Raport 6: Reintegrarea Copiilor din Instituțiile Rezidențiale

Raport 8: Analiză a Cadrului Normativ și a Mecanismului de Finanțare

File