Raport 5: Cunoștințe, atitudini, practici privind reintegrarea copiilor dezinstituționalizați în familii și prevenirea separării copiilor din familii vulnerabile

Changing the Way We Care

Scopul studiului este de a elabora o serie de recomandări practice concrete pentru schimbarea cunoștințelor, atitudinilor și practicilor grupurilor țintă incluse în cercetare în vederea eliminării barierelor existente în procesul de reintegrare a copiilor dezinstituționalizați și a prevenirii separării de părinți a copiilor din familii vulnerabile prin evaluarea și analiza nivelului de cunoștințe, atitudini și practici în domeniul reintegrării familiale a copiilor separați și prevenirii riscurilor de separare.

Tot în engleză


Citiți celelalte rapoarte:

Raport 1: Analiza de situație cu privire la îngrijirea copiilor

Raport 2: Formarea forței de muncă

Raport 3: Cartografierea serviciilor sociale pentru copii și familii

Raport 4: Managementul de caz

Raport 6: Reintegrarea Copiilor din Instituțiile Rezidențiale

Raport 7: Evaluările Copilului

Raport 8: Analiză a Cadrului Normativ și a Mecanismului de Finanțare

File