Verification and Family Reunification

Separated and unaccompanied children are at a greater risk of abuse and exploitation, and are less likely to have their basic rights to health, education, and psychosocial well-being met. It is the responsibility of protection organisations and the government to ensure that such children are identified, documented, their circumstances assessed, and active efforts made to reunite them with their parents or normal guardians as quickly as possible.

Displaying 1 - 10 of 146

Changing the Way We Care,

This case study highlights the transition of the Sisters of Our Lady of Charity of the Good Shepherd in Tijuana. It presents the highs and lows that come with a change process of moving from residential care to community-based services focused on family strengthening.

Changing the Way We Care,

Este estudio de caso destaca la transición de servicios de cuidado residencial a los basados en la familia y comunidad, realizado por las Hermanas de Nuestra Señora de la Caridad del Buen Pastor, en Tijuana B.C., México. 

Julia Descamps, Cris Beauchemin,

This paper aims to analyse how State policies, on the book and in practice, shape family reunification. It focuses on child migration under constraint in France, by analysing the timing and factors of (non-)reunification among foreign immigrants, whose legal conditions for family reunification are much more restrictive than for those who obtained the French citizenship.

Julia Descamps, Cris Beauchemin,

This paper aims to analyse how State policies, on the book and in practice, shape family reunification. It focuses on child migration under constraint in France, by analysing the timing and factors of (non-)reunification among foreign immigrants, whose legal conditions for family reunification are much more restrictive than for those who obtained the French citizenship.

M. Àngels Balsells Bailón, Aida Urrea-Monclús, Eduard Vaquero Tió, Laura Fernández-Rodrigo,

This research highlights the importance of involving parents and their children in improving parenting skills and the reunification process by implementing parental education programs through a unique work plan. This study examined the experiences of families in the Spanish Child Protection System.

Interagency Statement,

Міждержавне усиновлення не слід починати під час або відразу після надзвичайної ситуації. Відповідно до призупинення українським урядом міждержавного усиновлення ми закликаємо держави прийому, міжнародні організації й гуманітарні установи застосувати гармонізований підхід і закликати до мораторію на міждержавне усиновлення дітей із України.

Interagency Statement,

Adopcja międzynarodowa nie powinna być realizowana w trakcie lub bezpośrednio po sytuacji kryzysowej. Pozostając w zgodzie z decyzją rządu Ukrainy o zawieszeniu adopcji międzynarodowych, wzywamy państwa przyjmujące, organy międzynarodowe i organizacje humanitarne do przyjęcia zharmonizowanego podejścia i wprowadzenia moratorium na przysposobienie międzynarodowe dzieci z Ukrainy. Zgodnie z powszechnie przyjętą zasadą dotyczącą obowiązków państw wynikających z prawa międzynarodowego, w sytuacjach kryzysowych, takich jak konflikt zbrojny, adopcja nie jest właściwym działaniem wobec dzieci pozbawionych opieki. Dzieci, które zostały rozdzielone z rodzicami w trakcie kryzysu humanitarnego, nie można uznać za osierocone. Do czasu ustalenia, co się stało z jego rodzicami lub innymi bliskimi krewnymi, każde dziecko rozdzielone z opiekunami należy traktować jako posiadające żyjących krewnych bądź opiekunów prawnych, a co za tym idzie – niepotrzebujące adopcji.

Interagency Statement,

During emergencies, such as conflict, it is a well-accepted principle of States’ obligations under international law that adoption is not an appropriate response for unaccompanied and separated children. This is a joint call for a moratorium on intercountry adoption in response to the conflict in Ukraine. In line with the Ukrainian Government’s suspension of intercountry adoption, the joint statement urges receiving States, international bodies, and humanitarian agencies to adopt a harmonised approach and call for a moratorium on intercountry adoptions from Ukraine.

Emily Rian Saeteurna, Qi Wua, Natalia Vasiliou, Deborah Mabingani, Judy Krysika,

This U.S. based study systematically summarizes the effectiveness of peer parent programs in child welfare on case outcomes, specifically permanency, time-in-care, and re-entry post reunification.