Eastern Europe
Image

Displaying 21 - 30 of 658

List of Organisations

Changing the Way We Care,

Scopul studiului este de a identifica o serie de informații relevante cu privire la factorii
de succes și cei de risc în procesul de reintegrare familială, necesare pentru a formula
recomandări care să contribuie la decizii bazate pe probe în îmbunătățirea acestui
proces, prin prisma inițiativei CTWWC.

Changing the Way We Care,

Scopul studiului este de a elabora o serie de recomandări practice concrete pentru
schimbarea cunoștințelor, atitudinilor și practicilor grupurilor țintă incluse în cercetare în
vederea eliminării barierelor existente în procesul de reintegrare a copiilor
dezinstituționalizați și a prevenirii separării de părinți a copiilor din familii vulnerabile prin
evaluarea și analiza nivelului de cunoștințe, atitudini și practici în domeniul reintegrării
familiale a copiilor separați și prevenirii riscurilor de separare.

Changing the Way We Care,

Obiectivele revizuirii MC sunt de a aduce MC în conformitate cu cele mai recente dezvoltări legislative și metodologice, cu bunele practici globale și a spori calitatea prestării serviciilor, inclusiv a consolida participarea activă a copiilor și familiilor în proces.

Changing the Way We Care,

Scopul studiului este de a cunoaște situația actuală a serviciilor sociale axate pe
consolidarea capacității familiei de a asigura un mediu sigur, stabil și afectuos pentru
copii, precum și a serviciilor destinate copiilor care au nevoie de sau se află în îngrijire
alternativă și în proces de reintegrare, pentru a putea formula recomandări care să
contribuie la decizii bazate pe evidențe în îmbunătățirea acestora.

Changing the Way We Care,

Scopul evaluării sistemului de formare profesională inițială și continuă a personalului din
domeniul protecției copilului și familiei din Republica Moldova este de a contribui la
consolidarea acestuia în baza celor recente dezvoltări programatice, legislative și
metodologice la nivel național și internațional, cât și să contribuie efectiv la sporirea
calității prestării serviciilor pentru copiii și familiile vulnerabile prin creșetrea
competențelor profesioniștilor din sistem.

Know-How Center Bulgaria, Children and Family Initiative, and Changing the Way We Care,

These presentations from Know-How Center Bulgaria, Children and Family Initiative, and Changing the Way We Care, were delivered during the September 30, 2021, workshop of the Care Measurement Task Force of the Transforming Children's Care Global Collaborative Platform. The focus of the workshop was translating research evidence into action. 

PRIDE-CZ,

The aim of this conference is to share news, good practice etc. in the field of training and accompanying kinship caregivers.

Changing the Way We Care (CTWWC),

Cercetarea a vizat o analiză cuprinzătoare a cadrului juridic și de reglementare, conform Orientărilor ONU privind îngrijirea alternativă a copiilor, inclusiv o analiză a mecanismelor de finanțare pentru programarea serviciilor de îngrijire.

Changing the Way We Care (CTWWC),

A fost efectuată o analiză de birou a studiilor de reintegrare din Moldova și a orientărilor globale pentru a identifica succesul și factorii de risc în cadrul procesului, precum și lecțiile importante învățate.

Changing the Way We Care (CTWWC),

A fost efectuată o evaluare cuprinzătoare a copiilor și adolescenților care trăiesc în îngrijire rezidențială identificând că există un mecanism complex de evaluare, axat pe oferirea unei vederi de 360° asupra nevoilor și interesului superior al copilului.