Eastern Europe
Image

Displaying 1 - 10 of 644

List of Organisations

SOS Children's Villages, European Union,

This basic awareness-raising course is for anyone who may come into contact with children and young people in alternative care settings. The aim of the course is to provide a brief understanding of trauma, the impact it can have on the lives of children and young people, and ways to support those who may be affected by it.

Matthew Chance, Zahra Ullah, and Laura Smith-Spark - CNN,

There are 200 children and 600 women among an estimated 2,000 people massed along the Bruzgi-Kuznica border crossing separating Belarus from Poland, Belarusian border officials told CNN on Friday. Some of those are only babies or toddlers.

Changing the Way We Care,

Scopul analizei de situație a copiilor din Republica Moldova, cu accent pe copiii
vulnerabili și prevenirea separării de părinți, este de a oferi o imagine completă a
situației lor actuale, inclusiv în urma efectelor pandemiei COVID-19 și care să servească
elaborării de recomandări concrete cu privire la o serie de decizii bazate pe probe, pe
care statul dar și actorii societății civile au nevoie să le ia și, ulterior, să le implementeze,
pentru a îmbunătăți situația grupurilor celor mai vulnerabile, precum și pentru a
eficientiza sistemul de îngrijire alternativă a copilului din Republica Moldova.

Changing the Way We Care,

Analiza actelor normative de reglementare a serviciilor sociale şi a finanțării acestora a fost realizată cu scopul de a elabora recomandări practice privind îmbunătățirea cadrului normativ și a mecanismului de finanțare a serviciilor sociale de prevenire a separării copilului de familie și a celor de îngrijire alternativă.

Changing the Way We Care,

În 2021, Changing the Way We Care a lansat o analiză situațională a sistemului de îngrijire a copilului în Republica Moldova. Rezultatul acestei analize sunt 8 rapoarte bazate pe cercetări ample ale partenerilor CTWWC: Copil, Comunitate, Familie (CCF) Moldova, Keystone Human Services International, Moldova și Parteneriate pentru fiecare copil (P4EC). Aceste rapoarte oferă o imagine de ansamblu a situației copiilor vulnerabili și a familiilor acestora din Moldova, atât în contextul dezinstituționalizării, cât și al prevenirii plasării în instituții rezidențiale.

Changing the Way We Care,

Scopul evaluării individuale a 184 de copii din șase instituții rezidențiale este de a obțineinformația actualizată privind indicatorii demografici și situația socială, educațională,psihologică și medicală a copiilor plasați în instituțiile rezidențiale pentru a planificareintegrarea lor în mediu familial și/sau pregătirea pentru tranziție de la servicii deîngrijire de tip rezidențial la îngrijire de tip familial.

Changing the Way We Care,

Scopul studiului este de a identifica o serie de informații relevante cu privire la factorii
de succes și cei de risc în procesul de reintegrare familială, necesare pentru a formula
recomandări care să contribuie la decizii bazate pe probe în îmbunătățirea acestui
proces, prin prisma inițiativei CTWWC.

Changing the Way We Care,

Scopul studiului este de a elabora o serie de recomandări practice concrete pentru
schimbarea cunoștințelor, atitudinilor și practicilor grupurilor țintă incluse în cercetare în
vederea eliminării barierelor existente în procesul de reintegrare a copiilor
dezinstituționalizați și a prevenirii separării de părinți a copiilor din familii vulnerabile prin
evaluarea și analiza nivelului de cunoștințe, atitudini și practici în domeniul reintegrării
familiale a copiilor separați și prevenirii riscurilor de separare.

Changing the Way We Care,

Obiectivele revizuirii MC sunt de a aduce MC în conformitate cu cele mai recente dezvoltări legislative și metodologice, cu bunele practici globale și a spori calitatea prestării serviciilor, inclusiv a consolida participarea activă a copiilor și familiilor în proces.

Changing the Way We Care,

Scopul studiului este de a cunoaște situația actuală a serviciilor sociale axate pe
consolidarea capacității familiei de a asigura un mediu sigur, stabil și afectuos pentru
copii, precum și a serviciilor destinate copiilor care au nevoie de sau se află în îngrijire
alternativă și în proces de reintegrare, pentru a putea formula recomandări care să
contribuie la decizii bazate pe evidențe în îmbunătățirea acestora.