Eastern Europe
Image

Displaying 11 - 20 of 658

List of Organisations

Changing the Way We Care,

The study aims to develop specific practical recommendations for changing the knowledge, attitudes, and practices of the target groups in order to prevent child-family separation and remove existing obstacles children and families face during rein

Changing the Way We Care,

The analysis of case management (CM) systems aims to contribute to the development of a CM model that both reflects the latest programmatic, legislative, and methodological developments at national and international levels, and effectively contributes to increasing the quality of services for vulnerable children and families.

Changing the Way We Care,

The aim of the study is to understand the current situation of social services focused on strengthening families’ capacity to provide a safe, stable, and nurturing environment for children, as well as services for children in need of, or currently in, alternative care and/or in the process of reintegration, in order to be able to formulate recommendations that will contribute to evidence-based decisions for their improvement.

Changing the Way We Care,

The purpose of the evaluation is to strengthen the training program for child and family protection personnel in coordination with recent programmatic, legislative, and methodological developments at national and international levels, and to effectively contribute to improving the quality of services for vulnerable children and families by improving the competencies of professionals in the system.

Changing the Way We Care,

This comprehensive situational analysis was comprised of seven unique pieces of research, conducted by individual researchers, research firms and CTWWC, and in close coordination the Government of Moldova. The research findings were presented to and validated during a process in which more than 140 participants representing 96 government bodies and NGOs participated in July 2021. All research is available in Romanian and English.

Matthew Chance, Zahra Ullah, and Laura Smith-Spark - CNN,

There are 200 children and 600 women among an estimated 2,000 people massed along the Bruzgi-Kuznica border crossing separating Belarus from Poland, Belarusian border officials told CNN on Friday. Some of those are only babies or toddlers.

Changing the Way We Care,

Scopul analizei de situație a copiilor din Republica Moldova, cu accent pe copiii
vulnerabili și prevenirea separării de părinți, este de a oferi o imagine completă a
situației lor actuale, inclusiv în urma efectelor pandemiei COVID-19 și care să servească
elaborării de recomandări concrete cu privire la o serie de decizii bazate pe probe, pe
care statul dar și actorii societății civile au nevoie să le ia și, ulterior, să le implementeze,
pentru a îmbunătăți situația grupurilor celor mai vulnerabile, precum și pentru a
eficientiza sistemul de îngrijire alternativă a copilului din Republica Moldova.

Changing the Way We Care,

Analiza actelor normative de reglementare a serviciilor sociale şi a finanțării acestora a fost realizată cu scopul de a elabora recomandări practice privind îmbunătățirea cadrului normativ și a mecanismului de finanțare a serviciilor sociale de prevenire a separării copilului de familie și a celor de îngrijire alternativă.

Changing the Way We Care,

În 2021, Changing the Way We Care a lansat o analiză situațională a sistemului de îngrijire a copilului în Republica Moldova. Rezultatul acestei analize sunt 8 rapoarte bazate pe cercetări ample ale partenerilor CTWWC: Copil, Comunitate, Familie (CCF) Moldova, Keystone Human Services International, Moldova și Parteneriate pentru fiecare copil (P4EC). Aceste rapoarte oferă o imagine de ansamblu a situației copiilor vulnerabili și a familiilor acestora din Moldova, atât în contextul dezinstituționalizării, cât și al prevenirii plasării în instituții rezidențiale.

Changing the Way We Care,

Scopul evaluării individuale a 184 de copii din șase instituții rezidențiale este de a obțineinformația actualizată privind indicatorii demografici și situația socială, educațională,psihologică și medicală a copiilor plasați în instituțiile rezidențiale pentru a planificareintegrarea lor în mediu familial și/sau pregătirea pentru tranziție de la servicii deîngrijire de tip rezidențial la îngrijire de tip familial.